Pravne informacije

Članak 1: Opis web stranice

Ova web stranica dostupna je na sledećem URL-u: https://www.pilotpen.eu/ (u daljem tekstu „web stranica“).

Kreator web sajta je kompanija PILOT CORPORATION OF EUROPE, SA, sa kapitalom od 7.216.936 evra, registrovana u registru kompanija 399 424 753 Annecy, čije se sedište nalazi u PAE de La Caille – Saint-Martin Bellevue – 74 350 Allonzier-La-Caille, Francuska, koju zastupa g. Ioshio Vada, propisno ovlašćen za potrebe ovih uslova.

Rukovodilac publikacije je gospodin Julien Baraban.

Možete nas kontaktirati putem e-maila: contactus@piloteurope.com, ili putem telefona: +33 4.50.08.30.00.

Web stranicu hostuje kompanija OVH, čija se centrala nalazi na adresi 2, rue Kellermann – 59100 Roubaik – Francuska.

Članak 2: Sloboda usluge

Korišćenje usluge koju je postavila PILOT CORPORATION OF EUROPE i opisano u ovim opštim uslovima je potpuno besplatno.

Međutim, oprema (računar, telefon, softver, telekomunikacije, itd.) koja omogućava pristup ovoj usluzi je isključiva odgovornost korisnika interneta, kao i naknade za internet vezu.

Članak 3: Intelektualna svojina

Sajt i njegov sadržaj su isključivo vlasništvo PILOT CORPORATION OF EUROPE. Osim jednostavnog pregleda web stranice na Internetu, svako drugo korišćenje web stranice ili njenog sadržaja podleže prethodnom dogovoru PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Strogo je zabranjeno koristiti ili reprodukovati naziv „PILOT“ i/ili njegov logo, bilo koji brend i dizajn koji se pominje i/ili predstavlja na web stranici ili bilo kom drugom povezanom sajtu, iz bilo kog razloga, posebno u reklamne svrhe, bez prethodne pismene saglasnosti PILOT CORPORATION OF EUROPE.

Slike koje ilustruju Sajt potiču iz galerije PILOT CORPORATION OF EUROPE (zasluge moraju biti navedene).

Članak 4: Zaštita ličnih podataka

Ličnim podacima korisnika će se postupati u skladu sa zahtevima Opšte uredbe o zaštiti podataka (GDPR) od 27. aprila 2016. Ovde je link do naše politike privatnosti koja pruža informacije o načinu na koji prikupljamo i obrađujemo lične podatke.

Ako imate bilo kakva pitanja u vezi sa našom Politikom privatnosti, kontaktirajte nas na: privacy@piloteurope.com.

Članak 5: Korištenje kolačića na našoj web stranici

Kolačić je tekstualna datoteka koju server veb stranica postavlja na čvrsti disk. Kolačići ne mogu pokretati programe niti unositi virus u računar. Kolačići se koriste samo u posebne svrhe kao što je tehničko olakšanje vaše posete ili pružanje statistike. Naša politika kolačića i način na koji ne primamo kolačiće opisani su u našoj Politici privatnosti .

Kada prvi put posetite našu stranicu, obaveštavamo vas da koristimo kolačiće, uz pomoć banera sa informacijama prikazanim u podnožju stranice. Nastavkom pregledavanja naše stranice kada se prikaže ovaj baner, pristajete na našu upotrebu kolačića.

Verovatno ćemo na naš sajt uključiti računarske aplikacije trećih strana, kao što je na primer Youtube. Oni koriste kolačiće ako ih koristite i mi nemamo kontrolu nad njihovim procesom jer oni deluju sami za sebe. Za više informacija o kolačićima i korišćenju vaših ličnih podataka od strane ovih aplikacija, savetujemo vam da pogledate njihove politike i opšte uslove korišćenja.

Članak 6: Rizici povezani sa internetom

Usluge web stranice su dostupne 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji, osim u slučaju više sile ili događaja koji su van kontrole PILOT CORPORATION OF EUROPE i podložni su periodima održavanja i potencijalnim kvarovima.

PILOT CORPORATION OF EUROPE ne garantuje brzinu prenosa i vreme odziva informacija koje kruže između interneta i platforme web sajta. U stvari, brzina kojom se informacije kruže ne spada u uslugu pristupa koju nudi PILOT CORPORATION OF EUROPE, već inherentne karakteristike onlajn mreže u pogledu tehničkih sredstava za prikupljanje generisanog saobraćaja.

PILOT CORPORATION OF EUROPE podseća korisnike na karakteristike i ograničenja interneta i ne prihvata nikakvu odgovornost za posledice povezivanja korisnika na ovu mrežu putem web stranice.

Tačnije, PILOT CORPORATION OF EUROPE se ne može smatrati odgovornom za bilo kakvu štetu, materijalnu ili nematerijalnu, prouzrokovanu korisnicima, njihovoj IT opremi ili podacima koji su na njoj uskladišteni, ili bilo kakve potencijalne posledice na njihovo lično, profesionalno ili komercijalno poslovanje.

PILOT CORPORATION OF EUROPE se ne može smatrati odgovornim za bilo kakvu upotrebu, od strane treće strane, elemenata koji se pojavljuju na privatnim delovima web stranice.

PILOT CORPORATION OF EUROPE se ne može smatrati odgovornom u slučaju da jedan ili više korisnika ne mogu da se povežu na web lokaciju zbog bilo kakvog tehničkog kvara ili bilo kog problema koji se posebno odnosi na preopterećenje mreže.

Članak 7: Suspenzija i prekid

PILOT CORPORATION OF EUROPE može jednostrano iu bilo kojem trenutku privremeno ili definitivno prekinuti online dostupnost svoje web stranice bez traženja svoje odgovornosti i bez da to dovede do naknade štete bilo koje prirode.

Članak 8: Web stranice trećih strana

Web stranice mogu sadržavati hiperlinkove koje upućuju na druge web stranice kojima upravljaju kompanije koje nisu PILOT CORPORATION OF EUROPE i nad kojima PILOT CORPORATION OF EUROPE nema nikakvu kontrolu. PILOT CORPORATION OF EUROPE ne preuzima nikakvu odgovornost za sadržaj ovih web stranica trećih strana niti za sadržaj na koji se ove web stranice trećih strana mogu odnositi.

Članak 9: Razno

PILOT CORPORATION OF EUROPE ima pravo promeniti ove opšte uslove korišćenja u bilo kojem trenutku. Korisnicima se nameće najnovija verzija opštih uslova korišćenja.

Opšti uslovi korišćenja regulisani su francuskim zakonom i svaki spor u vezi sa njihovim izvršenjem i/ili njihovim tumačenjem biće predan francuskim sudovima.