Ekološki pojmovi - ukratko

EKO DIZAJN:

Procedura u cilju razmatranja uticaja na životnu sredinu od početka stvaranja nekog proizvoda, a sa ciljem da smanji svoj ekološki otisak. Sve komponente su uključene (korišćenje materijala, kraj životnog ciklusa proizvoda, transport, proizvodnja...) i mogu znatno uticati na dizajn proizvoda ili čak na proizvodni proces.

EKO OZNAKA:

Japanska eko etiketa za pisaći pribor (Evropska eko etiketa je “Eco-Label Environment”). Stvorena 1995. godine, što je među najstarijim eko-sertifikatima za našu kategoriju proizvoda. Predstavlja reper u oblasti pisaćeg pribora posebno po nametanju korišćenja recikliranih materijala. Svi proizvodi BEGREEN asortimana striktno se pridržavaju ECOMARK kriterijuma.

ISO 14001:

Standard koji se odnosi na ekološki menadžment kompanija. To uključuje mjerenje kompanijinog uticaja na životnu sredinu, uspostavljanje ciljeva za unapređenje i mjerenje njihove uspješnosti. Ova sertifikacija je obnovljiva svake dvije godine i zahtjeva kontinuirano poboljšanje uticaja na životnu sredinu od strane kompanije. Ovaj standard se ne odnosi na proizvode, već posebno na proizvodni proces.

MOBIUS KRIVA:

Još od 1970. godine, ovaj simbol je korišćen da informiše ljude da li se proizvod može reciklirati (jedna kriva) ili da li sadrži reciklirane materijale (kriva + procjenat recikliranog materijala). Korišćen širom svijeta, pruža svakom od nas tačno i lagano razumjevanje informacije o ekološkoj prirodi proizvoda.

POGODNO ZA RECIKLAŽU:

Proizvod se smatra mogućim za reciklažu ukoliko materijali od kojih je napravljen mogu biti prerađeni kroz proces reciklaže.Danas u Evropi, ne postoje olovke pogodne za reciklažu. Posle sortiranja kućnog otpada, samo “boce” (boce vode, mlijeka, sokova, deterdženata...) su pogodne za reciklažu u smislu plastičnih materijala. Da biste saznali ukoliko je proizvod pogodan za reciklažu, jednostavno pogledajte da li je Möbius Curve (bez procenta) prisutan na ambalaži proizvoda.

RECIKLIRANO:

Reciklirani materijali su materijali koji dolaze iz drugih proizvoda i koji su bili prerađeni da bi se mogli koristiti u novom proizvodu. Korišćenje recikliranih materijala omogućava da se izbjegne korišćenje sirovina dobijenih upotrebom fosilnih goriva. U našem slučaju, reciklira se plastika. Pošto se plastika pravi 99% od nafte, korišćenjem reciklirane plastike izbjegavamo upotrebu ove energije zato što znamo da su svjetske zalihe pri kraju. Da bi se saznao procenat sastava recikliranog materijala u proizvodu, jednostavno se može pogledati u Möbius Curve i procenat pored. Izračunavanje procenta recikliranog materijala u našim proizvodima isklučuje uloške, tintu, gumice i mine (u slučaju tehničkih olovaka).