Pilot filozofija

Još od svog osnivanja 1918. godine, Masao Wada i Riosuke Namiki su odlučili da prihvate pet Principa Rukovođenja kompanijom:

Sansha Teiritsu

1/ Sansha Teiritsu – Tri izbalansirane sile

Tronoga kineska bronzana činija za kuvanje je iskorišćena da predstavi balans u poslovanju. Svaka noga predstavlja jednu od tri strane komercijalnih odnosa: proizvođač, distributer ipotrošač. Ukoliko je jedna od tri noge kraća ili duža od ostale dve, činija postaje nestabilna. Mi verujemo da ukoliko bilo koja od tri strane trpi ili stiče preteranu korist na račun druge dve, posao ne može teći normalno i održivo.

2/ Ukiwa Seishin – Zajedničke radosti i patnje

Ukiwa Seishin

Duh zajedničkih radosti i patnji, ili princip solidarnosti je simbolizovan pojasom za spasavanje koji je poslat kada je potrebno, inače uključenim u naš inicijalni logotip.

Ovaj princip se proširuje na komercijalne odnose, u kojima jaka solidarnost omogućava da se osjeti i patnja i radost, u potrazi za zajedničkim ciljevima. Tako da, kompanija i svoji distributivni centri moraju da rade zajedno u harmoniji kako bi garantovali prosperitet.

3/ Nankan Toppa – Prevazilaženje poteškoća

Nankan Toppa

Ovaj princip ilustruje duhove mornara kada su morali da prevaziđu poteškoće:

  • Kapetan konstantno tjera posadu da vježba uzbunu i nikad ne gubi iz vida moguću katastrofu => priprema.
  • Kompletna posada čini nadljudske napore, pokorava se naređenjima i obavlja dužnosti bez razmatranja lične opasnosti => reakcija.

Ovo mora biti usvojeno od strane menadžmenta kompanije kako bi se dostigli najbolji rezultati.

4/ Ichinichi Ishiin – Korak po korak

Ichinichi Ishiin

U pomorskom žargonu pilot je vodič i lider. Tako da, ukoliko pilot održi konstantan rast, korak po korak, njegov brod će na kraju postati najbrži. Ovaj princip je simbol naše poslovice “polako, ali sigurno”.

Zbog toga moramo činiti dnevne napore da bismo postali najbolja kompanija. Sa ovom filozofijom, Masao Wada je prvi proizvod kompanije nazvao “PILOT”. Bez ovih konstantnih napora za poboljšanje, čak i lideri mogu propasti.

5/ Sishei Shinken – Pristup istinske posvećenosti

Ništa nije nemoguće ukoliko sebi damo sredstva. Za nas ovo znači da koliko god da je zanimljiva ideja ili projekat, ukoliko pristup nije posvećen i ozbiljan, uspjeh neće biti na vidiku. Ovo predstavlja neiscrpnu politiku koju usvajamo kroz istraživanje i razvoj, proizvodnju i marketing. Zbog toga smo uvjek sebe stavljali na mjesto potrošača i održali ovaj iskren i posvećeni pristup.