Pilot : sertifikovana kompanija

Pilot Begreen

Životna sredina kao jedna od naših najvećih briga

Kako bismo konstantno unapređivali našu politiku očuvanja životne sredine, a takođe kako bismo joj dali kredibilitet, PILOT korporacija je 2006. godine odlučila da implementira sertifikaciju procedura za proizvodni proces, distribuciju, kao i za dizajn proizvoda.

Imajući fabriku u Evropi nam dozvoljava da bolje kontrolišemo sve etape proizvodnog procesa i samim tim našeg uticaja na životnu sredinu.

Sve naše fabrike u Japanu, kao i fabrika u Evropi su ISO 14001 sertifikovane. Naš Sistem Ekološkog Menadžmenta (EMS) uzima u obzir različite uticaje (materijal, rizik od zagađenja...) kako bi ih maksimalno umanjio.

Ovo kontinuirano unapređenje nam je omogućilo da dobijemo veoma selektivnu EMAS sertifikaciju. Ova Evropska sertifikacija koja je dobijena 2012. godine nam omogućava da idemo dalje i da identifikujemo nove izvore poboljšanja.

PILOT se obavezuje da pruži transparentne informacije na svojim indikatorima učinka, što i vi možete provjeriti ukoliko.

Indikatori performansi

Po pitanju samih proizvoda, kompletan BEGREEN asortiman podleže zahtevima ISO 14021 po pitanju komunikacije recikliranih delova. Ovo je prava predanost transparentnosti dodate vrednosti asortimana BEGREEN.